21 de juny Dia Internacional per a l’Educació No Sexista

El 21 de juny es commemora el Dia Internacional de l’Educació No Sexista, que ens recorda la necessitat d’educar-nos i reeducar-nos, reflexionant i transformant la nostra existència i l’entorn cap a una societat amb perspectiva de gènere,  més protectora de les persones, en què les diferències de gènere i de diversitat afectivosexual – des d’una mirada interseccional, parant esment a altres condicionants com discapacitat, ètnia, edat, classe- no es converteixin en desigualtats.

Les famílies, l’escola, l’entorn eduquen. En aquest procés educatiu -no lliure d’entrebancs-, l’escola té el repte de despertar l’esperit crític de l’alumne/alumna i treballar perquè desenvolupi el propi potencial, lliure d’estereotips sexistes, creant un món més just per a dones i homes, educant persones completes i respectuoses.

Segons paraules de Chimamanda Ngozi Adichie, “Si no posem la camisa de força dels rols de gènere als infants, els donem espai per assolir el seu potencial” (en Tercer suggeriment d’Estimada Ijeawele: Manifest feminista en quinze consells).

Des del sistema educatiu, treballem perquè el nostre alumnat tingui autoestima, sigui autònom, capaç de prendre les seves decisions, assertiu i empàtic, obert al món de les emocions i la cura.

Recursos

Coeduca’t, de coeducació i perspectiva de gènere amb el currículum. Aquest programa té com a objectiu ajudar els centres educatius d’infantil, primària, educació secundària obligatòria a treballar de forma explícita, sistemàtica, rigorosa i respectuosa, aspectes bàsics de coeducació, perspectiva de gènere i sexualitat. La formació d’aquest programa arribarà a tots els centres educatius perquè cal incorporar als documents de gestió i a les programacions de tots els àmbits, àrees i matèries la coeducació, la perspectiva de gènere i l’educació afectivosexual.

Tractament lingüístic del gènere en el Departament d’Educació. En aquest document d’aquest juny 2020, el Departament d’Educació presenta un model de llengua més igualitària i visibilitzadora de totes les persones quant al gènere.

Guia de lectura per educar en igualtat, de l’Institut Català de les Dones, amb recursos audiovisuals, podcast i lectures sobre coeducació.

Bibliografia sobre l’ODS 5: aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i les nenes. La Biblioteca del Departament d’Educació ha elaborat aquesta ressenya de fons documental de diferent suport sobre feminisme, la vida de les dones, la importància de tenir models.

Sobre coeducació, masculinitat. Entrevista del diari Catalunya Plural a Amparo Tomé, sobre coeducació i la implementació al sistema educatiu, el sexisme a la societat, la necessitat de transformar la masculinitat…

La violència masclista que no marxa: el paper de l’educació. Es tracta de la presentació de la conferència que tingué lloc el 26 de juny de 2018, dins del marc de la VII Jornada amb motiu del Dia internacional de l’educació no sexista. Eduquem en les relacions afectives lliures de violencia.

Proposta didàctica sobre l’ODS 5. Entre les Propostes didàctiques sobre els ODS, d’enfocament globalitzat al voltant de cadascun dels 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), hi ha la proposta didàctica sobre l’objectiu 5: aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i les nenes. Cadascuna de les propostes va acompanyada amb el vídeo del programa “Objectiu 2030” del Club Super3 que correspon a l’ODS del repte.

Programa formatiu de prevenció de la violència masclista. L’objectiu del programa formatiu és dotar l’alumnat i les famílies, i també les i els docents, d’eines i recursos que els permetin identificar i abordar la violència masclista, a segon cicle de primària i a l’ensenyament secundari. La formació a l’alumnat i les famílies s’organitza entorn 4 mòduls d’activitats i els continguts responen als següents temes: aproximació a la coeducació i l’equitat de gènere; construcció de models alternatius de masculinitat i feminitat;  relacions afectives i sexuals saludables; tolerància zero a la violència masclista i relacions abusives.

Pam a pam Coeduquem, Material didàctic. Quadern pedagògic per al professorat del CFGS Educació infantil per treballar la coeducació i la diversitat afectivosexual.

Coeducació i igualtat de gènere. Espai del portal XTEC que ofereix recursos pedagògics i enllaços a espais web relacionats amb els temes, per treballar en les diferents etapes educatives aquests àmbits temàtics des d’una perspectiva igualitària: recursos, experiències, formació, normativa, bibliografia, per saber-ne més, protocols…

Famílies. Fomentem els valors. Igualtat de gènere. Espai web on es faciliten orientacions i recursos per promocionar des de les famílies la igualtat de gènere.