12a edició del concurs “Joves i mobilitat”

“Joves i Mobilitat” és un concurs amb el què el RACC i el Servei Català de Trànsit pretén que els joves treballin aspectes de mobilitat sostenible i segura. El seu objectiu principal és promoure actituds que fomentin una mobilitat responsable. Els joves poden donar la seva visió sobre la mobilitat mitjançant projectes de millora, anuncis gràfics o vídeo per Instagram.

Els tutors dels participants han de registrar-se. Cada participant, individual o en equip (fins a quatre participants), ha d’estar associat a un professor/tutor responsable, el qual haurà de gestionar la inscripció dels seus alumnes registrant només el nom del grup i el total de participants per grup al web del concurs (www.jovesimobilitat.cat).

Els equips poden presentar els seus treballs fins al 30 d’abril del 2019.

Més informació