Tastets formatius

Els tastets formatius són sessions breus (generalment d’una hora de durada) per a tractar temes molts concrets. Es pretén que els assistents adquireixin uns coneixements bàsics que els permetin seguir avançant autònomament en el tema tractat.

 • Adreçats a:  Professorat en general (petit o gran grup) segons les característiques de la temàtica.
  El grup mínim serà el professorat d’un cicle.
  Els formadors s’adaptaran a les necessitats de cada centre/grup
 • Durada i horari: Una o dues sessions, d’1 a 2 h de durada. L’horari preferent és entre 9 i 14 h i entre 15 i 18 h, però ens podem adaptar a les necessitats del centre.
 • Lloc: En funció del nombre de sol·licituds del centre les sessions es podran fer en el propi centre o bé al CRP, agrupant professorat de diferents centres. A causa del context de pandèmia actual, les sessions seran virtuals.
 • Formadors:  Equip dels Serveis Educatius (ELIC/CRP/EAP), i ocasionalment tècnics dels Serveis Territorials.
 • Certificació: Per tractar-se de tallers de suport i de curta durada, no tindran certificació.

SOL·LICITUD
Caldrà fer, com a centre, una sol·licitud específica per a cada tastet que es vulgui realitzar,  indicant el professorat que hi assistirà.
Les sol·licituds s’atendran segons la disponibilitat dels formadors.
formulari de sol·licitud (un per a cada tastet).

Oferta de Tastets.

Aquest curs us oferim la possibilitat de gaudir dels següents tastets:

Àmbit digital:

 • Emissió en directe a través de Youtube
 • Jamboard, la pissarra interactiva de Google

Àmbit metodològic:

 • Introducció a les rúbriques
 • Enriquiment competencial d’una activitat

Àmbit recursos CRP:

 • Dinamitzem la maleta de suports narratius
 • Dinamitzem la maleta dels sentits per a educació infantil 

Per sol·licitar un tastet, ompliu el següent formulari:

FORMULARI TASTETS