Activitats – Pla de Formació de Badalona

pfz

ACTIVITATS FORMATIVES 1r trimestre curs 2020-21:
És vigent la Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. Per aquest motiu, les activitats seran en format virtual.

El Departament d’Educació ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) és la planificació a nivell local (àmbit ciutat) o comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades al professorat del territori. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ.

Recordeu:

Activitats extraordinàries que comencen al setembre. Badalona, curs 2020/21:

Inscripció: a partir de l’1 de setembre de 2020

Inici de les formacions: a partir del 2 de setembre de 2020 (en funció de l’activitat, consulteu el calendari de cada activitat)

Pla de Formació de Badalona. Curs 2020/2021

Inscripció primer torn: del 14 al 27 de setembre de 2020

Inscripció segon torn: del 8 al 19 de gener de 2021

Formació en centre (activitats restringides al professorat d’un centre)

Formació per a centres (activitats restringides equips de docents de diversos centres)

Formació per al professorat de diversos centres: (activitats obertes, formació individual)

Activitats interzonals. Docents de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet

Dels Serveis Territorials (no cal consultar lloc de realització, aquest curs es faran en format virtual) [enllaç]

Tota l’oferta formativa del Departament. Curs 2020/2021