Activitats – Pla de Formació de Badalona

pfzEl Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) és la planificació a nivell local (àmbit ciutat) o comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades al professorat del territori. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ.

Pla de Formació de Badalona. Curs 2019/2020

Inscripció primer torn: del 12 al 27 de setembre de 2019

Inscripció segon torn: del 9 al 19 de gener de 2020

 Formació en el propi centre (activitats restringides al personal del centre)

Formació per a equips de centre (activitats restringides al personal del centre)

 Formació per al professorat de diversos centres: (Activitats obertes)

 Activitats interzonals. Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet

A Badalona

A Sant Adrià de Besòs

A Santa Coloma de Gramenet

Dels Serveis Territorials (Consultar lloc de realització)

Tota l’oferta formativa del Departament. Curs 2019/2020