Activitats – Pla de Formació de Badalona

pfz

ACTIVITATS FORMATIVES 2n torn curs 2020-21:
És vigent la Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. Per aquest motiu, les activitats seran en format virtual.

El Departament d’Educació ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) és la planificació a nivell local (àmbit ciutat) o comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades al professorat del territori. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ.

Recordeu:

Activitats del PFZ de Badalona, curs 2020/21:

Inscripció primer torn: del 14 al 27 de setembre de 2020

Inscripció segon torn: del 8 al 19 de gener de 2021

Inici de les formacions: a partir del 4 de febrer de 2021 (en funció de l’activitat, consulteu el calendari de cada activitat ja que algunes formacions podrien començar abans de forma extraordinària)

Formació en centre (activitats restringides al professorat d’un centre)

Formació per a centres (activitats restringides equips de docents de diversos centres)

Formació per al professorat de diversos centres: (activitats obertes, formació individual)

Activitats interzonals. Docents de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet

Dels Serveis Territorials (no cal consultar lloc de realització, aquest curs es faran en format virtual) [enllaç]

Oferta formativa ELIC ST Barcelona Comarques:

Oferta formativa en llengües estrangeres:

enllaç al Pdf

Tota l’oferta formativa del Departament. Curs 2020/2021

Oferta formativa del CESIRE, des de l’àmbit infantil i lingüístic, que començarà a partir del mes de gener. Aquí trobareu tots els enllaços amb la informació necessària per poder-s’hi inscriure a partir de l’1 de gener.

Més activitats: