Activitats – Pla de Formació de Badalona

pfz

És vigent la Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. Per aquest motiu, les activitats seran en format virtual.

El Departament d’Educació ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) és la planificació a nivell local (àmbit ciutat) o comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades al professorat del territori. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ.

Recordeu:

Activitats del PFZ de Badalona, curs 2021/22:

Inscripció primer torn: del 13 al 26 de setembre de 2021

Inici de les formacions: a partir del 11 d’octubre de 2021 (en funció de l’activitat, consulteu el calendari de cada activitat ja que algunes formacions podrien començar abans de forma extraordinària)

Formació en centre (activitats restringides al professorat d’un centre)

Formació per a centres (activitats restringides equips de docents de diversos centres)

Formació per al professorat de diversos centres: (activitats obertes, formació individual)

Activitats interzonals. Docents de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet

Dels Serveis Territorials (no cal consultar lloc de realització, aquest curs es faran en format virtual): [ENLLAÇ AQUÍ]

 

Tota l’oferta formativa del Departament. Curs 2021/2022