Activitats – Pla de formació de Badalona

pfzEl Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) és la planificació a nivell local (àmbit ciutat) o comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades al professorat del territori. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ .

Pla de Formació de Badalona. Curs 2018/2019
Inscripció: del 12 al 26 de setembre

Formació en el propi centre (activitats restringides al personal del centre)
Formació per a equips de centre (activitats restringides al personal del centre)
Formació per al professorat de diversos centres: (Activitats obertes)
Activitats interzonals. Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet

A Badalona

A Sant Adrià de Besòs

A Santa Coloma de Gramenet

Telemàtics

Tota l’oferta formativa del Departament. Curs 2018/2019