Espais virtuals activitats de formació

Espais (blogs, sites, Odissea-moodle…):

 • Equips directius
  • Directors/es de les Escoles Públiques (accés a Odissea)
  • Caps d’estudis de les Escoles Públiques (accés a Odissea)
  • Secretaris/es de les Escoles Públiques (accés a Odissea)
  • Directors/es dels Instituts Públics
  • Caps d’estudis dels Instituts Públics (accés a Odissea)
  • Coordinadors pedagògics dels Instituts Públics
  • Secretaris dels Instituts públics (accés a Sites)
  • Instituts Escola de Badalona (accés a Odissea)
 • Educació especial
  • Intercanvi d’experiències d’Educació Especial i de les SIEI (accés a Odissea)
  • Intercanvi d’experiències dels psicopedagogs de les SIEI i els orientadors dels centres docents de secundària inclusius (accés a Odissea)
 • Grups de treball i seminaris
  • Xarxa Territorial de Cultura Digital (antic Seminari de dinamització en TAC) (accés a Odissea)
  • Xarxa 0-3 de Badalona (accés a Odissea)
  • Xarxa 3-6 de Badalona (accés a Odissea)
  • GT de Biblioteques Escolars (accés a Odissea)
  • GT Elaboració de materials didàctics d’educació física – Badasport (accés a Odissea, espai web)
  • GT Elaboració de materials didàctics de música – Trobada de nens i nenes dansaires de Badalona (accés a Odissea, espai web)
  • GT Elaboració de materials didàctics per a la llengua oral en anglès – English Day (accés a Odissea, espai web)
  • GT Elaboració de materials didàctics d’educació viària (accés a Odissea)
  • GT Robòtica i programació de centres de secundària del Barcelonès Nord
  • Més enllà de les àrees. GT Ambients (accés a Odissea, espai web)
  • Més enllà de les àrees. GT Capses d’aprenentatge (accés a Odissea, espai web)
  • Més enllà de les àrees. GT Avaluació (accés a Odissea, espai web)
  • Integradors socials (accés a Odissea)
  • Tutors d’AA i CLICs de centre (accés a Odissea)
  • Escoles de Badalona per a la Sostenibilitat (accés a Odissea, espai web)
 • Coordinació primària-secundària
  • Coordinació Primària-Secundària. (1). Zona INS: Júlia Minguell, IE: Rafael Alberti, ESC: Rafael Casanova, Pere de Tera (accés a Odissea)
  • Coordinació Primària-Secundària. (2). Zona INS: Pau Casals, ESC: Joan Miró, Pau Picasso, Miguel Hernández (accés a Odissea)
  • Coordinació Primària-Secundària. (3). Zona INS: Enric Borràs, IE: Nou de Badalona, ESC: Josep Carner, Feliu i Vegués, Margarida Xirgú (accés a Odissea)
  • Coordinació Primària-Secundària. (4). Zona INS: Barres i Ones, ESC: Ítaca, Antoni Botey, Baldiri Reixac (accés a Odissea)
  • Coordinació Primària-Secundària. (5). Zona INS: Ventura Gassol, ESC: Joan Coret, Folch i Torres, Montigalà (accés a Odissea)
  • Coordinació Primària-Secundària. (6). Zona INS: Badalona VII i La Llauna, ESC: Gitanjali, Progrés, Jungfrau, Badalona Port, Ventós i Mir, Llorens Artigas i Mercè Rodoreda (accés a Odissea)
  • Coordinació Primària-Secundària. (7). Zona INS: La Pineda, IE: Llibertat, ESC: Joan Llongueras (accés a Odissea)
  • Coordinació Primària-Secundària. (8). Zona INS: Eugeni d’Ors, IE: Baldomer Solà, ESC: Josep Boada (accés a Odissea)
  • Coordinació Primària-Secundària. (9). Zona INS: La Riera, ESC: Artur Martorell i Lola Anglada (accés a Odissea)
  • Coordinació Primària-Secundària. (10). Zona INS: Pompeu Fabra i Isaac Albèniz, IE: Sant Jordi, ESC: Salvador Espriu, Planas i Casals, Les Ciències i Bufalà (accés a Odissea)
 • Altres
 •