Primer Congrés Educació Pública de Catalunya

Des del grup promotor del Primer Congrés d’Educació Pública, format per un conjunt d’escoles,demanen la col·laboració de tots i totes les professionals del sistema educatiu.  El Congrés es vol articular en un marc de coordinació, reflexió i intercanvi entre
tots els centres educatius públics de Catalunya per fer-se present socialment i definir
propostes alternatives als reptes de transformació educativa que tenim. Afavorir una
xarxa horitzontal on el centres educatius públics siguin motor de millora del nostre sistema
educatiu.
Per tot això, el grup promotor us anima als centres educatius, a participar en la seva
organització. I, a les persones o entitats, a col.laborar en qualsevol tasca que organitzi el
Congrés. Més informació en aquest enllaç.