Jornades Científiques en temps de pandèmia

ASPECTES ORGANITZATIUS

  • Aquestes jornades són per alumnes de 2n de batxillerat (ponents) i 1r de batxillerat (oients) de Badalona.
  • Degut a la situació de pandèmia que estem vivint, aquestes XXXV JC seran en format virtual (asíncron).
  • El dia 24 de març de 2021 s’inaugurarà l’espai web on es podran visualitzar els vídeos que ens heu fet arribar i el de la Montse Falcó, de l’Escola de Natura Angeleta Ferrer de Badalona, on fa la inauguració d’aquestes Jornades.
  • És molt important que ompliu el FORMULARI DE SOL·LICITUD amb totes les dades que es demanen i l’envieu abans del divendres, 26 de febrer.
    • Treballs per centre: Cada centre pot presentar un màxim de 5 treballs. S’ha de vetllar perquè aquests treballs destaquin per la seva part experimental i  pel seu caràcter divulgatiu. Cal donar rellevància a la recerca, a la part  pràctica, a com ho ha treballat i viscut l’alumne, etc.
    • Producte final a enviar: Com que no es pot fer la presentació del TR en directe, per participar a les JC els alumnes hauran de presentar un vídeo d’entre 6 i 8 minuts de durada. La data màxima de recepció dels vídeos és el 8 de març de 2021. Aquest producte final l’heu de fer arribar a través d’aquest enllaç: ADJUNTA VÍDEO
    • Resum del treball. Aquest resum haurà de respectar l’esquema proposat en el formulari (hipòtesi, disseny experimental, conclusions) i ocupar un espai màxim de 4 fulls, incloent fotografies, esquemes o el material gràfic que s’escaigui. És requisit imprescindible que en el contingut de l’arxiu consti clarament: Títol, nom i cognoms de l’autor/a, tutor/a i centre). Tota aquesta informació és la que haureu d’omplir en el formulari i sense la qual no us deixarà enviar la sol·licitud. Recordeu que el resum es publicarà (amb ISBN) al llibre del les JC d’enguany.

ORIENTACIONS SOBRE LA REALITZACIÓ DEL VÍDEO
(a través d’un screencast -gravar el que s’està veient a la pantalla-)

L’eina que es faci servir per gravar el vídeo la deixem a elecció del ponent, però s’ha de tenir en compte que, com que es vol simular el millor possible una presentació real i en directe, en el producte final s’hi ha de veure tant la presentació com l’alumne o alumnat que la presenta.

Per això, tot i que el suport visual pugui estar fent amb diverses eines de presentació o tingui diversos formats (infografia, ppt, prezi, genially, etc.), us recomanem realitzar el producte final amb eines de “screencast” (gravar el que s’està veient a la pantalla) tipus Loom (versió educativa), OBS, Screencast-o-matic, etc.

Per fer un screencast on, a més, volem que l’alumnat també surti a la gravació necessitarem un ordinador, un micròfon i una webcam (per fer el que es diu “mode d’imatge dins d’imatge”). Mentre l’alumnat va mostrant el suport visual, fa la presentació oral que és gravada per la webcam, generant un vídeo. Posteriorment i en funció del que cada ponent vulgui fer, es pot editar el vídeo abans de ser enviat al CRP.

Abans de fer la gravació o screencast de la vostra presentació, passegeu per aquest genially amb indicacions que us poden ser molt útils: GENIALLY AMB ORIENTACIONS I INDICACIONS PER A LA PRESENTACIÓ DEL TR A LES JORNADES CIENTÍFIQUES EN TEMPS DE PANDÈMIA.

Altres enllaços d’interès: