VII Jornades Cultura de Mediació. «Posem adjectius a la mediació»

Conscients de que el conflicte forma part de la vida, busquem eines per aprendre a gestionar-los i a resoldre’ls de manera no violenta. La pràctica restaurativa, la negociació, la mediació … són algunes d’aquestes eines.

Les VII Jornades Cultura de mediació: “Posem adjectius a la mediació “

Seran un espai d’aprenentatge a partir de la combinació de ponències i tallers on la característica és la multidisciplinarietat de les seves mirades i de les seves aportacions. 

PROGRAMA I INSCRIPCIONS