Els arbres de Badalona

guia dels arbres

La Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat de lâ??Ajuntament de Badalona ha publicat la guia Els arbres de Badalona
amb lâ??objectiu de difondre una part del patrimoni vegetal de la
ciutat.
Es tracta dâ??una guia en format digital que es pot consultar de manera
interactiva: clicant sobre el títol de lâ??índex podreu consultar la fitxa
corresponent (per tornar a lâ??índex des de la fitxa, cal clicar sobre el
títol de la fitxa).

Consultar la guia