Les pèrdues i el dol en el context educatiu

Les pèrdues i el dol en el context educatiu

Curs de 20 hores adreçat a totes les persones interessades en conèixer tenir recursos per reelaborar les pròpies pèrdues i el dol dels nens i nenes i els joves amb els que conviuen ( a casa, a l’escola…).

Reconegut pel Departament d’Ensenyament.

Només des del “JO” podem fer l’abordatge del “NOSALTRES”.

Dates: 4, 6 i 8 de juliol
Lloc: AVES Av. Diagonal, 512, 1r 2a . Barcelona

Benvolguts,
La societat en la qual vivim necesita, cada cop més, viure les pèrdues i el dol com el que són; procesos naturals. Els
profesionals de l’ensenyament, des de la nostra posició privilegiada, podem aprendre els coneixements relacionats i
vehicular-los des de la transversalitat per tal de promocionar futures persones sense por a viure i que sàpiguen afrontar
el sentiment de pérdua i posicionar-se davant la mort.
Per això en els nostres tallers d’ART I ABSÊNCIA us oferim treballar:
“L’art de viure i veure l’absència”  Curs de 15 hores presencials i 5 no presencials
– Coneixement de les emocions implicades. 
– El vincle i la pèrdua.
– Acompanyament en el dol.
– Pedagogia de la vida i de la mort.
– Pedagogia del dol.
– Recursos per a la elaboració de les pèrdues i el dol en la infantesa i la adolescència.
Salutacions,

 


 
AVES
Av. Diagonal, 512, 1r 2a
08006 Barcelona
932171150