English Day

El dia 1 d’abril estava previst celebrar el IX English Day  a molts centres  de l’Anoia coincidint amb el tradicional “April Fools’ Day”. Si feu clic als diaris podreu llegir les notícies i fer les activitats de destriar les notícies reals de les “fake”.

English Day Song

Programes d’Innovació

Els programes d’innovació consisteixen en plans d’acció que el Departament d’Educació prioritza i impulsa, i que tenen com a finalitat millorar els resultats del sistema educatiu adequant-lo al canvi i a l’evolució social.

Amb la mateixa finalitat també s’inclouen les iniciatives d’altres institucions amb les quals el Departament col·labora mitjançant acords o convenis. (Article 2 Ordre Ens/303/2015)

A l’apartat d’Innovació Pedagògica de l’XTEC trobareu:

 –          Bases generals per a la participació en programes d’innovació

–          Programes que obren convocatòria ordinària. Març 2020. Termini fins al 8 de maig

–          Programes vigents per a educació infantil i primària

–          Programes vigents per a educació secundària obligatòria i batxillerat

–          Programes vigents per a Formació Professional i Règim Especial

–          Programes vigents per a Centres de Formació d’Adults

La seu dels Serveis Educatius de l’ Anoia seguint indicacions del Departament d’ Educació romandrà tancada com a mesura excepcional de contenció. Està previst que aquesta situació es mantingui durant 14 dies però s’està pendent de les instruccions que puguin anar donant.

Les activitats previstes  del CRP amb alumnat dins d’aquest període queden anul.lades i les activitats de formació  i que es fan a aquesta seu també.

El retorn i recollida de materials de préstec queda aturat fins a la normalització del funcionament del servei.

VII Jocs Florals Escolars de Catalunya

La VII convocatòria dels Jocs Florals Escolars de Catalunya s’adreça als centres d’educació primària i educació secundària obligatòria amb la finalitat d’estimular l’expressió escrita dels alumnes, aprofitant la tradició cultural que molts centres ja celebren. L’inscripció és fins el 26 de març.

En atenció a la Instrucció 2/2020, d’11 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei del’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, dictada per la Secretaria d’Administració i Funció Pública, del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, on s’exposa en l’apartat Formació:

“[…] se suspenen els cursos, jornades, congressos, seminaris, simposis i altres activitats de formació de caràcter presencial”

Tant aviat es normalitzi la situació en la que ens trobem ens posarem en contacte amb tots els centres i docents per resoldre la continuïtat .

 

Concurs Joves i Mobilitat


 
Nova edició del concurs educatiu Joves i Mobilitat convocat pel RACC i el Servei Català de Trànsit  que porta per títol “Joves, bicis, patinets… i seguretat viària. Què fem?”, està dedicada als vehicles de mobilitat personal, que cada cop tenen més… Llegeix més»