Mapa de xarxes

Relació de centres educatius que estan treballant en alguna xarxa educativa (Feu clic sobre el mapa)

Recollir evidències d’aprenentatges

L’avaluació per aprendre es focalitza en la distància entre el punt de partida de l’aprenent i el punt d’arribada desitjat. Aquesta distància pot ser escurçada si el docent i l’aprenent comparteixen els objectius d’aprenentatge i els criteris d’avaluació, si es formulen… Llegeix més»

L’OBSERVACIÓ ENTRE IGUALS

L’observació entre iguals consisteix en parelles de docents, amb graus d’experiència i estatus similars, que acorden observar-se, mútuament, un o diversos aspectes pedagògics de la seva acció a l’aula, per mitjà d’instruments de recollida d’evidències de la pràctica docent a l’aula que s’utilitzen per, posteriorment, oferir-se un feedback o retroalimentació constructiva mútua que permeti la reflexió i la concreció d’objectius de millora de la pràctica d’ambdós docents (Duran, Corcelles i Miquel, 2020).

Més informació

 

Share