Qui som

El Servei Educatiu de l’Anoia (SEA) del Departament d’Ensenyament ofereixen atenció i recursos als centres educatius, al professorat, a l’alumnat i les famílies.

 
Els professionals del SEA  coordinen les seves actuacions amb l’objectiu de millorar l’atenció al professorat, alumnes i famílies.

Està format pels següents serveis, que treballen de forma integrada a la comarca de l’Anoia:

  • CREDA: Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius
  • CRP: Centre de Recursos Pedagògics
  • EAP: Equip d’Assessorament Psicopedagògic
  • ELIC: Equip suport i assessorament en Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social.
Servei Educatiu de l'Anoia

CREDA CRP EAP ELIC

 

 

organigrama