Formació extraordinària


Des del Departament d’Educació us animem a aprofitar aquests dies per aprofundir en aquells aspectes que tenen a veure amb la vostra pràctica docent i també per prendre part en diferents activitats de formació a distància. Per fer-ho, us oferim, tot… Llegeix més»

Propostes STEAM


Amb les propoSTEAM  podeu preparar propostes globals i transversals des d’un enfocament STEAM.

Si voleu podeu compartir les experiències a les xarxes socials amb els hagstags #proposteam  #STEAMcat #STEAMacasa #joemquedoacasa

Posa’t al dia!


Des del CESIRE han preparat una selecció de continguts amb activitats autoformatives d’actualització didàctica. Hi trobareu un catàleg de propostes ben variat: de caràcter general, per àmbits de coneixement, relacionades amb la recerca educativa…

English Day

El dia 1 d’abril estava previst celebrar el IX English Day  a molts centres  de l’Anoia coincidint amb el tradicional “April Fools’ Day”. Si feu clic als diaris podreu llegir les notícies i fer les activitats de destriar les notícies reals de les “fake”.

English Day Song

En atenció a la Instrucció 2/2020, d’11 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei del’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, dictada per la Secretaria d’Administració i Funció Pública, del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, on s’exposa en l’apartat Formació:

“[…] se suspenen els cursos, jornades, congressos, seminaris, simposis i altres activitats de formació de caràcter presencial”

Tant aviat es normalitzi la situació en la que ens trobem ens posarem en contacte amb tots els centres i docents per resoldre la continuïtat .

 

Programes d’Innovació

Els programes d’innovació consisteixen en plans d’acció que el Departament d’Educació prioritza i impulsa, i que tenen com a finalitat millorar els resultats del sistema educatiu adequant-lo al canvi i a l’evolució social.

Amb la mateixa finalitat també s’inclouen les iniciatives d’altres institucions amb les quals el Departament col·labora mitjançant acords o convenis. (Article 2 Ordre Ens/303/2015)

A l’apartat d’Innovació Pedagògica de l’XTEC trobareu:

 –          Bases generals per a la participació en programes d’innovació

–          Programes que obren convocatòria ordinària. Març 2020. Termini fins al 8 de maig

–          Programes vigents per a educació infantil i primària

–          Programes vigents per a educació secundària obligatòria i batxillerat

–          Programes vigents per a Formació Professional i Règim Especial

–          Programes vigents per a Centres de Formació d’Adults