Atenció a l’usuari
Suport, manteniment i equipament
Qualsevol incidència, petició o consulta s’ha de comunicar al SAU :
Telèfon SAU: el mateix 900828282 opció 4 Horari 24×7
mail: pau.tic@gencat.cat
Suport preventiu (Accés a l’aplicatiu)
GEPSE (Accés a l’aplicatiu)


Portal d’autoservei
(Accés a l’aplicatiu)

Coordinadors TIC-TAC a la Catalunya Central
Ctra. de Vic 175-177 | 08243 Manresa

Lluís Garcia  Gestor TIC
Tel. 93 693 05 90 ext.7011 | lgarcia9@xtec.cat
Toni Ubieto Coordinador TIC-TAC
Tel. 93 693 05 90 ext.7066  | aubieto@xtec.cat
Jaume Serra Coordinador TAC
Tel. 93 693 05 90 ext.7069  jserra20@xtec.cat

Compartir un document en Google obligant a fer una còpia

Moltes vegades ens interessa compartir un document en Google obligant als destinataris que facin la còpia del document.
Per fer-ho:
Compartiu el document amb l’opció  Activat: tothom que tingui l’enllaç i copieu l’enllaç.
Ex. https://docs.google.com/document/d/1U0hIZ30TXU5-LyuP6Ne1i58Y558xq-m-eYiG2FDh2c0/edit?usp=sharing
Canvieu a l’enllaç edit?usp=sharing per copy
L’enllaç quedaria d’aquesta manera
https://docs.google.com/document/d/1U0hIZ30TXU5-LyuP6Ne1i58Y558xq-m-eYiG2FDh2c0/copy
Envieu aquest enllaç. Els destinataris solament podran fer una copia del document.

Vídeo tutorial