Atenció a l’usuari
Suport, manteniment i equipament
Qualsevol incidència, petició o consulta s’ha de comunicar al SAU :
Telèfon SAU: el mateix 900828282 opció 4 Horari 24×7
mail: pau.tic@gencat.cat
Suport preventiu (Accés a l’aplicatiu)
GEPSE (Accés a l’aplicatiu)


Portal d’autoservei
(Accés a l’aplicatiu)

Coordinadors TIC-TAC a la Catalunya Central
Ctra. de Vic 175-177 | 08243 Manresa

Lluís Garcia  Gestor TIC
Tel. 93 693 05 90 ext.7011 | lgarcia9@xtec.cat
Toni Ubieto Coordinador TIC-TAC
Tel. 93 693 05 90 ext.7066  | aubieto@xtec.cat
Jaume Serra Coordinador TAC
Tel. 93 693 05 90 ext.7069  jserra20@xtec.cat

Extreure el text d’un document pdf

En algunes ocasions ens interessa disposar del text d’un document pdf. Per fer-ho:

  • Seleccioneu el fitxer  valors.pdf  i premeu el botó dret del ratolí. Escolliu Obre amb | Documents de Google

Realitza un scan, cada pàgina del document és una imatge, ara bé, a sota de cada imatge extreu el text de la pàgina. En ocasions li costa reconèixer alguns caràcters. Per exemple,les línies les interpreta  amb una mena de símbols. El resultat obtingut és un fitxer anomenat valors.pdf que trobareu a la vostra carpeta. Aquest document  és editable des del Drive.

Imatge de la pàgina

 

 

 

 

Alguns paràgrafs de text
Introducció-18 ജീജ

Els valors en la convivència

L’ésser humà és social per naturalesa i necessita els altres des del seu naixement i fins al final de la vida. Els éssers socials no són complets si els falta la relació amb els altres; la seva dimensió grupal és bàsica per desenvolupar-se de manera completa iharmónica.

De fet, és impossible d’educar un ésser humà si es prescindeix d’aquest àmbit, i, per aquest motiu, tota educació tendeix, i ha de tendir, a crear aquells hàbits que facin possible de viure en societat, augmentar-ne els avantatges, reduir-ne els inconvenients, col·laborar en el progrés col·lectiu pertal que els altres i nosaltres puguem treure’n el màxim profit.

La majoria dels valors estan molt directament relacionats amb la convivència. Difícilment algú pot dubtar que el fet de desenvolupar en els nostres fills (…….)

 

S’aconsella pel bon funcionament, que el pdf no tingui masses pàgines.

Compartir un document en Google obligant a fer una còpia

Moltes vegades ens interessa compartir un document en Google obligant als destinataris que facin la còpia del document.
Per fer-ho:
Compartiu el document amb l’opció  Activat: tothom que tingui l’enllaç i copieu l’enllaç.
Ex. https://docs.google.com/document/d/1U0hIZ30TXU5-LyuP6Ne1i58Y558xq-m-eYiG2FDh2c0/edit?usp=sharing
Canvieu a l’enllaç edit?usp=sharing per copy
L’enllaç quedaria d’aquesta manera
https://docs.google.com/document/d/1U0hIZ30TXU5-LyuP6Ne1i58Y558xq-m-eYiG2FDh2c0/copy
Envieu aquest enllaç. Els destinataris solament podran fer una copia del document.

Vídeo tutorial