Maletes pedagògiques

 

Maleta Cicle/Etapa
Contes matemàtics  LLAR i EI
Càlcul CI  CI
Càlcul CM  CM
Càlcul CS  CS
Calculadora PRI
Càlcul  1r i 2n ESO
Àlgebra  1r i 2n ESO
Nombres enters 1r i 2n ESO
Reforç de càlcul  1r i 2n ESO
Construmat  PRI-ESO

 

Maleta Cicle/Etapa
Estadística i atzar  PRI-ESO
Educació sensorial EI  EI
Educació sensorial CM  CM
Tors humà  CM-CS-ESO
L’esquelet   PRI-ESO
Roques Anoia  CS-ESO
Minerals del món  1r ESO
Roques del món  1r ESO
Minibiblioteca EI  EI
Minibiblioteca CI  CI
Maleta  Cicle/Etapa
Minibiblioteca CM  CM
Minibiblioteca CS  CS
Poesia EI i CI  EI i CI
Poesia CM i CS  CM i CS
Còmics CS  CS
Còmics ESO  ESO
Lectures Sentiments  PRI
Big Books  PRI
Stories en Anglès  EI-PRI
Lectures en Francès  ESO

 

Maleta  Cicle/Etapa
ExpressArt MACBA  CI-CM-CS
Kits Caixa Valors  CM-CS
Kit de robòtica  CS-ESO
Bee Bot  EI-PRI
Pro Bot PRI-ESO
Preparacions microscòpiques ESO
Central lletrera EI-PRI
NanoEduca 3r i 4t ESO
Maleta  Cicle/Etapa
Educació Vial EI-PRI
Educació Vial  ESO
Més maletes PRI-ESO
Nina Amparo

 

Més materials
 Suport Vital Bàsic
 Cartes d’escacs