Orientacions per a l’avaluació. Educació infantil, segon cicle

Us recomanem la lectura del document “Orientacions per a l’avaluació. Educació infantil, segon cicle“. La publicació descriu les característiques de l’avaluació en el segon cicle d’educació infantil i dona orientacions per dur-la a terme de forma integrada en la pràctica educativa. Inclou un recull sistematitzat d’aquells aspectes susceptibles de ser observats de l’evolució dels infants que han de permetre al docent prendre decisions per afavorir el seu desenvolupament global.