Publicacions

Catalunya té la gran sort de poder disposar d’una llarga tradició editorial, i el món educatiu no en queda al marge. Són moltes les revistes de didàctica de l’educació que es poden trobar a escoles, universitats, llibreries i biblioteques. En aquest espai ens agradaria fer una petita reflexió d’aquest sector, amb la intenció de ser conscients del valor que això suposa per la nostra tasca:

   • Aquestes revistes ens permeten difondre les experiències dels centres i professorat d’una manera àgil i senzilla.
   • És una porta d’entrada al món de la recerca, de la investigació d’aula i de reflexions més elaborades i contrastades.
   • Suposa exposar els teus plantejaments a avaluadors externs que ben segur ens ajudaran a millorar els nostres.
   • Molts cops la supervivència d’aquestes editorials depèn de les nostres col·laboracions i aportacions.
   • Sense aquestes editorials perdem una oportunitat d’expressar la nostra veu com a docents, deixant-la en mans de sectors més exclusius.

Amb la intenció de donar el màxim suport al professorat de la comarca, des del Servei Educatiu de l’Alt Empordà us oferim la possibilitat i suport tècnic a l’hora de publicar les vostres experiències.

Per aquest motiu, prèvia reserva de data i hora, us ajudarem en tot el que calgui per poder donar a conèixer les vostres reflexions, propostes didàctiques o experiències d’aula en les revistes educatives generalistes o específiques de les diferents àrees curriculars, sigui en l’àmbit individual, col·lectiu o de centre.

Algunes d’aquestes revistes estant indexades a catàlegs, directoris o bases de dades a escala nacional o internacional, com ara: CARHUS, CINDOC (ISOC), DIALNET, DICE, ERIH, IN-RECS, LATINDEX, REDINED i RESH. Són una font de difusió i prestigi en l’àmbit personal o del centre de treball.
Viure l’experiència d’escriure, reflexionar sobre la pròpia pràctica, fer l’esforç de traspassar-la en un paper i donar-la a conèixer ben segur que ens ajudarà a millorar el dia a dia de l’aula.

Revistes educatives
 

http://aula.grao.com/
 

http://guix.grao.com/
 

http://dotze18.grao.com/
 

http://www.grao.com/
http://www.cuadernosdepedagogia.com/
 

http://articles.grao.com/
 

http://eufonia.grao.com/
 

http://alambique.grao.com/
 

http://tandem.grao.com/
 
http://textos.grao.com/

http://uno.grao.com/
http://iber.grao.com/
http://forum.grao.com/ http://viureenfamilia.grao.com/  http://www.ecoterra.org/es/publicaciones/perspectiva-ambiental

 

http://www2.rosasensat.org/revistes/perspectiva-escolar
https://sites.google.com/a/xtec.cat/seae/dialegs-d-educacio