Criteris de publicació

El Suplement Diàlegs d’educació neix l’any 2009 amb la finalitat de donar veu a tots els centres i docents de la comarca. Per la qual cosa us emplacem a fer-nos arribar les vostres aportacions educatives enviant un correu a: [crp-altemporda@xtec.cat]

 

   • L’Assumpte haurà d’anar identificat amb la següent etiqueta:
[Proposta participació Suplement diàlegs educació]

 

 • Dins del cos del missatge, al marge d’explicar la proposta, l’autor s’haurà d’identificar correctament:
[nom, cognoms, correu electrònic Xtec i centre de treball]

 


    Objectius i inquietuds de la publicació.

El Suplement Diàlegs d’Educació és una publicació mensual de temàtica escolar editada conjuntament pel Setmanari Empordà i el Servei educatiu de l’Alt Empordà (SEAE) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, de la llibreria Text i de l’editorial Graó.

Aquesta publicació surt habitualment el darrer dimarts de cada mes, en funció de la rotativa que estableix el diari. Consta de 10 números anuals editats entre els mesos d’octubre i juny que formen un col·leccionable identificat amb l’any de la publicació i el número del suplement. ex (V – 43).

El suplement DE disposa de 4 planes distribuïdes en 11 seccions.

 • Reportatge (format entrevista): Espai destinat a visualitzar els diferents projectes intercentres de la comarca.

 

 • Editorial (article d’autor): Escrita, de manera rotativa, pels diferents perfils professionals que formen el SEAE (CREDAV, EAP, ELIC; TS-EAP, CdA, CRP).
  Característiques:
  Títol, 4 paraules / Text, 273 paraules o 1527 caràcters amb espais i una fotografia de mida carnet.

 

 • L’Escola Parla (format entrevista): Subdividida en tres apartats, també rotatius, destinats a llars d’infants, centres de primària i secundària.

 

 • A fons (article d’autor): article de reflexió i debat encarregat a una persona referent del món educatiu.
  Característiques:
  Títol, 6 paraules o 28 caràcters / Text, 379 paraules o 2448 caràcters amb espais inclosos i una fotografia mida carnet.

 

 • Dialoguem amb… (format entrevista): Perfil més vivencial i personal d’un docent de la comarca que posi de manifest el seu vincle i inquietud respecte de l’educació. Els perfils donaran veu a cadascuna de les àrees, edats, situacions laborals, estudiants, etc.

 

 • Pràctiques referents (format entrevista): Propostes lliures dels centres de pràctiques per replicar del món educatiu.
  Característiques: Títol, 8 paraules o 54 caràcters / Subtítol, 8 paraules o 56 caràcters / Text, 150 paraules o 955 caràcters / “destacat”, 40 paraules o 311 caràcters.

 

 • Xarxa (format entrevista): espai de dinamització i visualització de les diferents xarxes de la comarca. Exemple: museus, biblioteques, ONGs, etc.

   • El sistema de participació de les escoles és rotatiu en les seccions – l’Escola Parla, Pràctica Referent i Dialoguem amb…
   • Es desestimaran les aportacions que facin referència als períodes de matriculació.

Els editors del Suplement Diàlegs d’Educació no comparteixen necessàriament les opinions expressades en les diferents seccions.


Editen:

 

  

Col·laboren: