En el marc del seminari TEA d’enguany hem volgut registrar tots els recursos materials i propostes que els professionals assessors que ens acompanyen al seminari ens han plantejat.

La Marisa Cárdenas, mestra i logopeda de l’escola d’educació especial Can Vila, ens porta materials elaborats per ella mateixa o que pensa poden servir als centres per treballar amb els alumnes. No hem volgut perdre tot aquest banc de recursos i hem decidit compartir-ho amb tothom.

Cada centre, després de la seva presentació de l’alumne, fa un recull documental dels materials, recursos i propostes que ens ha portat la Marisa. A partir d’aquí afegeixen també altres recursos que fan servir.

Esperem que tot aquest recull pugui servir a qualsevol de nosaltres, o sigui la llavor de noves pràctiques i propostes.