CREDA

CREDA

Els Centres de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA) són serveis educatius específics del Departament d’Educació que col·laboren amb els centres docents per tal que la tasca del professorat s’adequï a les necessitats educatives de l’alumnat amb deficiències auditives greus i permanents o amb trastorns del llenguatge.

Professionals adscrits

Carola Garriga

Montse Grau

Alba Tudela

Laura Robado

Mari Martínez

Més informació (XTEC)