En aquest espai trobareu recursos, experiències de centres i activitats de formació de l’àmbit digital.

Webinar “Buenas práticas CodeWeek”

Us informeu de la realització del Seminari Web “Buenas prácticas CodeWeek” per si és del vostre interès.

  • Webinar destinat a educació secundària.
  • Ponents (ambdós són leading teachers de la iniciativa):

Formació mentoritzada. Entorn Gsuite (nivell bàsic)

A160240529 
Pla d’Educació Digital de Catalunya – formació mentoritzada

Formador: Panti Berrozpe
Plataforma: Moodle Odissea
Continguts: gmail, formulari, drive, sites i classroom.
Inici: 15 d’octubre de 2020
Inscripcions:
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_header=Llista%20d%27activitats^pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?p_crp=A16%26p_any=2020-2021%26p_totes=s%26p_inici=21%26p_excloure_crp_rec=T&p_codi=A160240529&p_curs=2020-2021&p_excloure_crp_rec=T