EAP

El nostre equip, està format per 10 professionals de diferents disciplines, que treballa de forma coordinada per tal de dur a terme de la manera més eficaç possible les funcions i tasques que per normativa ens són assignades.

Andreu, Maria – psicopedagoga
Ropero, Carme – psicopedagoga
Serret, Marta – psicopedagoga i Directora de l’EAP
Quintana, Marina – psicopedagoga
Ferré, Alba – psicopedagoga
Cussó, Núria – psicopedagoga
Salas, Anna – psicopedagoga
Miquel, Roser – psicopedagoga
Carbonero, Maite – treballadora social
Nieto, Agnès – fisioterapeuta
I l’auxiliar administrativa al 50% de la jornada:

Teresa Tarragona

Àmbits d’intervenció

Zona, centres i professors

Suport, assessorament i orientació en

 • Processos d’ensenyament i aprenentatge, de gestió d’aula i d’aplicació de metodologies flexibles que afavoreixin la participació i aprenentatge de tots els alumnes.
 • Avaluació psicopedagògica i/ o social de les necessitats educatives especials segons demanda.
 • Procés de transició de les diferents etapes educatives.
 • Corresponsabilitat família escola.
 • Identificació de pràctiques educatives de referència.

Col·laboració i impuls en activitats i dinamització de la zona

 • Formació permanent dels professors.
 • Suports a les xarxes de centres.
 • Orientació educativa i acció tutorial.
 • Treball en xarxa amb altres serveis educatius, institucions i entitats.

Alumnes i famílies

 • Avaluació psicopedagògica i/o social de les necessitats educatives especials de les necessitats educatives dels alumnes.
 • Seguiment i acompanyament en les transicions educatives.
 • Informació i assessorament a les famílies sobre recursos que poden afavorir el desenvolupament integral dels alumnes, en especial aquells publicats  pel Departament d’Ensenyament.
Horari d’atenció al públic
 • Matins: atenció directa a centres
 • Tardes: dimarts i dijous de 15:00h a 18:00 h (visites amb cita concertada)
Per saber-ne més

Espai Xtec on podeu consultar què són les EAP, els seus objectius i la xarxa de professionals.