gustEl programa El Gust per la Lectura ofereix material didàctic al professorat, així com estratègies i recursos per a la dinamització de la lectura, de manera que s’afavoreixi el desenvolupament de les competències literària i social i ciutadana.