PROVES D’AVALUACIÓ 4T D’ESO 2019-20

Podeu consultar la guia d’aplicació de la prova d’avaluació de quart d’ESO d’aquest curs 2019-2020 en aquest enllaç.

 Informació en línia per a aplicadors: http://consaval.cat/aplicadors

 Informació en línia per a correctors: http://consaval.cat/correctors

ACTA D’APLICACIÓ DE LA PROVA D’AVALUACIÓ DE QUART D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

PRESENTACIÓ GUIA D’APLICACIÓ REUNIÓ 6 DE FEBRER