Calendari PFZ

 

Calendari

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats 27-04-16 15-05-16
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats demanades en la modalitat de Formació a centre 18-05-16 28-05-16
Comissió PFZ del  vallès occidental8: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. 29-05-16
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament 27-06-16 27-06-16
Publicació de les activitats aprovades 11-07-16
Inscripció del professorat a les activitats 10-09-16 27-09-16

Inscripcions

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 10 al 27 de setembre 9 d’octubre a partir del 15 d’octubre
Segon torn del 8 al 18 de gener 28 de gener a partir de l’1 de febrer
Formació d’estiu del 12 al 27 de maig 20 de juny a partir de l’1 de juliol