Eines de la prehistòria

prehist

Destinataris: Alumnat de primària i secundària, que vulguin experimentar amb estris (reproduccions de gran qualitat) habituals de la Prehistòria.

 

Programa: L’objectiu de les maletes de la prehistòria és donar a conèixer una col·lecció d’utensilis que constitueixin una àmplia reproducció de les eines de pedra fabricades per l’home primitiu durant el Paleolític Inferior i Mig.

A partir de l’observació directa es poden treballar les principals característiques d’aquestes eines i comprendre l’evolució tecnològica que van sofrir i la importància que van tenir en la vida quotidiana.

Material: Tres maletes amb una guia didàctica cada una. Aquesta guia té una introducció a la tecnologia del període concret, la descripció de les eines i estris de cada caixa i una proposta d’activitats.