Producció selectiva. El semen tot un món

Treball realitzat conjuntament per Xiomara Cusatti Delgado i Sonia Carmona Sánchez de l’Institut Lluís Companys de Ripollet. Tutora del projecte: Gemma Barreres

Qui són les autores

Sonia Carmona Sánchez, nascuda a Ripollet el 17 d’abril de 2000

El que més m’agrada fer és ballar, perquè quan ballo sento que puc ser jo mateixa i a més em sento molt lliure i a gust. A més, també m’agrada moltíssim llegir i estar amb els amics i amigues, però durant l’estiu el que sobretot m’agrada és estar tot el dia dins la piscina o el mar. A nivell més professional sempre he tingut molt clar que vull ser veterinària perquè estimo molt els animals i m’apassiona estar amb ells. Per aquest motiu l’any vinent somio poder entrar a la facultat de veterinària de la UAB i dedicar-me al que sempre he somiat.


Xiomara Cusatti Delgado, nascuda a Uruguay el 24 de febrer de 2000

Sóc una persona molt alegre i m’agrada molt ballar. És la meva passió.
M’agradaria, en un futur, dedicar-me a una professió que em fes sentir-me bé amb mi mateixa i amb la que no tingui la sensació de treballar, sinó de ser feliç. A més de ballar m’agrada molt llegir i escriure.


De què tracta Producció selectiva. El semen tot un món

Els nostre treball tracta sobre una investigació experimental que consisteix en la resistència dels espermetazoides animals, en concret dels verros, a la congelació. Durant aquest projecte vam fer una recerca exhaustiva i vam realitzar uns experiments als laboratoris de la facultat de veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Amb aquesta recerca d’informació i la realització de l’experiment volíem comprovar si l’abundància de certes proteïnes a la membrana plasmàtica dels espermatozoides afectava a la seva congelació i tot ho vam dur a terme partint de l’hipòtesi que deia que sí és possible que, degut a la existència i quantitat en que es troben les proteïnes ACRBP, TPI i HSP-90 a la membrana plasmàtica dels espermatozoides, alguns sémens són més efectius a l’hora de la seva congelació.

Per poder dur a terme correctament l’expermient, vam haver de documentar-nos amb tota la informació possible sobre espermatozoides i les seves característiques i propietats. Per aquest motiu, vam estudiar la espermatobiologia, ciència encarregada de l’estudi del diversos paràmetres que propocionen informació sobre la qualitat de la membrana, com són: la motilitat, l’estat de l’acrosoma, la quantitat d’ADN, la concentració, i la qualitat de la membrana. També vam informar-nos sobre tots els detalls de la capacitació del espermatozoides, que és tracta de les diverses etapes que transcorre en els espermatozoides mentre van madurant. Sobretot va ser molt important estudiar l’estat de l’espermatozoide abans d’arribar a l’epidídim, ja que és l’última etapa real per la que passa abans de ser extret i congelat. I per últim vam estudiar la congelació i descongelació d’aquests i els efectes que els hi produïa respecte la seva vida i la seva capacitat fecundant.

Un cop abastàvem tota la informació necessària, vam iniciar la part més pràctica. En concret l’experiment que vam realitzar va ser un Western Blot que és una tècnica analítica utilitzada en biologia cel·lular i molecular per identificar proteïnes específiques en una barreja complexa de proteïnes, tal com la que es presenta en extractes cel·lulars o de teixits. Aquesta tècnica utilitza tres etapes: separació per mida, transferència a un suport sòlid i, finalment, visualització mitjançant la marcació de proteïnes amb la utilització d’anticossos primaris i secundaris apropiats.