Jornades OrientaFP: Reptes i Rols del professorat en els nous escenaris de la Formació Professional. 

Quines competències ha hagut de desenvolupar el professorat, o quins són els seus límits i possibilitats a l’hora  d’abordar les transformacions a l’FP, són algunes de qüestions que guiaran la reflexió durant dues jornades, en les que, a través de diferents escenaris clau i acompanyats per actors rellevants, parlarem i pensarem sobre els rols del professorat d’FP d’avui i del futur.

Us convidem a fer la inscripció a les primeres Jornades OrientaFP: Reptes i Rols del professorat en els nous escenaris de la Formació Professional. 

A partir de 4 taules de diàleg es parlarà dels següents temes:

  • Aliances i sinergies entra l’aula i l’ecosistema del centre en el marc de la innovació i la transformació de l’FP.
  • El canvi metodològic, la digitalització i els desplaçaments de les posicions i rols del professorat.
  • Aprenentatge a l’aula i aprenentatge al treball: reptes i complementarietats entre la pràctica docent a l’aula i l’aprenentatge a l’empresa en formació dual.
  • Transformacions en l’acció tutorial i l’orientació a l’FP: La dimensió orientadora del professorat d’FP, el canvi de mirada cap a l’alumnat i l’acció tutorial.