Conserva el teu bosc de pinassa. Joc educatiu

La Fundació Catalunya-La Pedrera, dins del projecte LIFE PINASSA ha elaborat un material educatiu per a l’alumnat de la comunitat dels grans de primària i primer cicle d’educació secundària, perquè puguin treballar la gestió forestal, com es pot fer de manera sostenible i compatible amb la biodiversitat i quines aplicacions particulars té per al cas de la pinassa, espècie amenaçada per diversos factors a Catalunya (incendis, mala gestió, canvi climàtic…)

Aquest joc consta d’uns manuals didàctics de conservació i d’un noc tipus quizz amb un taulell i unes fitxes. El joc en si té dues parts, una primera didàctica, on el professor farà una breu explicació dels continguts del manual i els alumnes, en grups de 3 o 4, prepararan 10-12 preguntes sobre el contingut del manual, i una segona fase on aquests grups competiran per guanyar el joc.

L’àmbit geogràfic del projecte és tot Catalunya, i dins la nostra comarca, amb presència de pinassa, s’hi han desenvolupat accions de conservació, motiu pel qual posem a disposició dels centres escolars perquè els docents interessats el puguin fer servir com a material pedagògic.