Itinerari formatiu Model Competencial Orientador (SCAP)

Itinerari formatiu que desenvolupa el Model Competencial Orientador (SCAP) com a instrument de centre per a desenvolupar el treball per competències, el disseny de projectes, l’avaluació autoreguladora i formativa de l’alumne i la personalització de l’aprenentatge.

El programa es va iniciar el 2012-2013, i ha anat evolucionant en funció de la implementació als centres educatius. Els participants a la formació han de formar un equip de quatre persones per centre, com a mínim: un membre de l’equip directiu, un professor/a de l’especialitat d’orientació educativa i professorat d’ESO.

Per al proper curs 2017-2018 està previst el reconeixement d’aquest itinerari formatiu com a Programa d’Innovació Educativa.