Mètode ABN per a matemàtiques

El mètode ABN (Algoritme Basat en Nombres) treballa les matemàtiques amb una metodologia més motivadora, més accessible per la diversitat a l’aula i més connectada al pensament dels infants i a les seves futures necessitats. És una metodologia molt eficaç perquè els alumnes assoleixin la competència matemàtica.