Formació virtual: La por de parlar en públic i El llenguatge no verbal

La Subdirecció General de Plurilingüisme ofereix la següent formació:

Ensenyem llengua oral a partir de tutorials

Formació virtual: 21 hores certificades amb 4 sessions sincròniques. Estratègies didàctiques per a l’aplicació a l’aula de  les  unitats didàctiques treballades al curs. Els continguts dels tallers parteixen dels tutorials del programa:

La por de parlar en públic (LOT1)

El llenguatge no verbal (LOT2)

codi: 9001490555

dimecres de 17:30h a 19:30h

Sessions: 20/10, 3/11, 17/11 i 1/12