Escola d’estiu del Bages 2018

El Col·lectiu de Docents del Bages ofereix, un any més, cursos durant el mes de juliol. Aquests cursos estan orientats als mestres, professors i professores que volen actualitzar coneixements, intercanviar experiències i reflexionar sobre la seva pràctica docent. Els cursos tenen una durada de 15 hores (algun de 20h) i segueixen les directrius del Departament d’Ensenyament. Els docents que superin el 80% d’assistència i siguin avaluats positivament pel professorat responsable del curs, obtindran un certificat acreditat pel Departament.

Les dates dels cursos són: 2, 3, 4, 5 i 6 de juliol.

La inscripció es pot fer des de l’1 fins al 23 de juny.

Més informació