Directori de blogs i webs de les biblioteques escolars

El Directori de blogs i webs de les biblioteques escolars és una iniciativa del Programa biblioteca escolar “puntedu” del Departament d’Ensenyament, engegada el curs 2011-2012, per donar difusió als espais virtuals de biblioteca escolar dels centres educatius de Catalunya. Aquesta iniciativa persegueix un triple objectiu: difondre la presència de les biblioteques escolars a la xarxa, promoure’n la dimensió virtual i donar a conèixer les bones pràctiques. Aquest blog de blogs i webs vol ser l’aparador on les persones relacionades amb el món de les biblioteques escolars puguin accedir, d’una manera ràpida, a les activitats, informacions i experiències que els centres difonen a través de la xarxa.

Més informació