Prova d’avaluació diagnòstica d’educació primària 2019-2020

Amb l’objectiu de proporcionar eines als centres educatius per a l’exercici de la seva autonomia pedagògica, el Departament d’Educació ha elaborat una prova d’avaluació diagnòstica que els centres poden treballar amb els alumnes que han acabat el cicle inicial d’educació primària.

La prova d’avaluació es pot aplicar indistintament de dues maneres: o bé a principi de curs, als alumnes que inicien el cicle mitjà, o bé a finals del tercer trimestre als alumnes que estiguin acabant el segon curs. La prova pot ajudar a detectar possibles mancances i a buscar les estratègies necessàries per organitzar les mesures i el suport que permetin la millora dels alumnes.

La prova d’avaluació diagnòstica es presenta en un format globalitzador que s’emmarca en el context de la realitat propera als alumnes. Mitjançant una sèrie d’activitats, els docents podran avaluar alguns aspectes de la competència matemàtica, de la competència lingüística en llengua catalana i del coneixement del medi social i natural.

 

 

Materials a disposició dels centres