Jornada online Instamaps

Us informem que el hi ha convocada una jornada online pel dia 16 de juny de 16:30 a 18 amb tècnics de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya sobre l’ús que pot fer-se del programa Instamaps a les aules per treballar temes relacionats amb mapes i també per desenvolupar les competències digitals de l’alumnat.

Al marge de la formació que pugin rebre els participants, la idea és comprovar si, aquest format de tallers online impatits pels tècnics de l’ICGC, pot ser una bona fórmula per arribar a professorat que, per la seva situació geogràfica, tenen difícil accedir a fer-ho a la seu de l’ICGC.

Títol: Jornada Cartografia, Mapes i Geolocalització aplicats a l’educació
Descripció: https://ja.cat/Instamaps_programa
Jornada online a realitzar el 16 de juny de 16:30 a 18:00

Document: https://ja.cat/instamaps_documet
Sala: https://ja.cat/instamps_sala
Directe: https://ja.cat/instamaps_directe

Si us voleu inscriure a la jornada ho podeu fer al formulari que trobareu al següent enllaç: https://ja.cat/instamaps_inscripcio

Més informació a xtec.cat els dies propers a la jornada