Convocatòria extraordinària de programes d’innovació pedagògica

El 4 de juny va començar un nou termini perquè els centres educatius puguin participin en Programes d’innovació pedagògica.

Amb la voluntat que la innovació pedagògica ajudi als centres educatius a millorar la qualitat del sistema educatiu a través de la millora de l’atenció educativa de l’alumnat i oferint estratègies tant metodològiques, com organitzatives i de relació amb l’entorn que permetin millorar els aprenentatges de l’alumnat; el Departament d’Educació realitza dos convocatòries anuals perquè els centres puguin inscriure’s i participar en algun dels Programes d’innovació pedagògica promoguts des del mateix Departament. Una convocatòria ordinària el mes de març i una extraordinària el mes de juny.

La convocatòria del mes de març ha estat desconvocada definitivament donada la situació creada per la COVID-19.

En la convocatòria extraordinària, s’oferta la participació en 11 programes d’innovació pedagògica

Els programes que obren convocatòria són:

Els centres educatius podeu sol·licitar la participació en alguns dels programes ofertats a través de l’apartat d’innovació pedagògica del  portal de centre: https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Innovacio-pedagogica/Pagines/default.aspx

Per a més información respecte a la convocatoria us podeu dirigir al Portal XTEC: http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/convocatoria-programes-innovacio/