E-FiraEstudiant: Orientació i assessorament en forma virtual

La fira de l’estudiant ha canviat el seu format e-FiraEstudiant, ara en format virtual, per donar resposta i recursos en el procés d’orientació i assessorament.

Hi trobaràs : Itineraris formatius, assessorament personalitzat, web orienta, informació universitats,  beques, mobilitat internacional, e-portes obertes, emprenedoria i altres!

A partir del dia 15 d’abril a www.firaestudiant.cat