Tenim la paraula! Programa de comunicació oral

Aquest curs 2019-2020, el Departament d’Educació comença el programa de comunicació oral Tenim la paraula!. Un programa que pretén contribuir a desenvolupar les competències orals de tot l’alumnat, amb la finalitat de millorar les habilitats comunicatives per expressar fets, opinions i sentiments, per poder així participar activament en la societat.

El programa es desenvoluparà en tres fases i preveu també la millora de la didàctica de la llengua oral i del seu ús en activitats de formació i assessorament per al professorat.

Durant el curs 2019-2020, es pilotarà en un servei educatiu de cadascun dels deu Serveis Territorials de tot Catalunya. En els Serveis Territorials de la Catalunya Central, el pilotatge s’iniciarà al Servei Educatiu del Solsonès. L’eix central d’aquesta iniciativa és la creació d’una xarxa educativa sobre aquesta temàtica. A partir del curs vinent altres comarques crearan les seves xarxes.

La primera acció de caràcter global que s’ha portat a terme ha estat la diagnosi de la situació de l’ensenyament de la llengua oral als centres de Catalunya.

La segona acció ha estat la presentació del programa a tots els centres públics i concertats que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Primària, Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Formació de Persones Adultes de la comarca del Solsonès.