Convocatòria per al reconeixement de projectes d’innovació pedagògica

El Departament d’Educació ha obert la convocatòria pública de reconeixement de projectes d’innovació pedagògica consolidats en els centres educatius. El reconeixement de projectes d’innovació pedagògica està impulsat i gestionat per la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital. Poden participar en la convocatòria els centres educatius destinataris d’aquesta Resolució que presentin, en el termini establert, la sol·licitud de participació i la memòria d’un projecte d’innovació pedagògica que estigui emmarcat en algun dels tres següents eixos:

  • Eix 1: Organització i Gestió de centre
  • Eix 2: Metodologies innovadores
  • Eix 3: Xarxa i Ecosistema de la Innovació

També cal que el projecte no hagi estat certificat per cap programa d’innovació amb anterioritat, que el projecte estigui consolidat com a cultura de centre i explicitat en el Projecte Educatiu de Centre i haver desenvolupat el projecte segons les fases de la innovació pedagògica (disseny, implementació i consolidació) en un mínim de 3 cursos en els últims 5 cursos acadèmics.

El termini de presentació és fins el 29 de gener. Per a més informació, podeu consultar la resolució oficial.