Calendari PFZ 21-22

Pla de formació de zona (PFZ)

pfzEl Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt d’objectius de formació permanent 2017-2020 per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya.

El Pla de Formació de Zona del Ripollès és la planificació a escala comarcal de la formació permanent del professorat, la qual engloba les activitats de formació en centre i les adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats  i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ del Ripollès 2020-21.

Calendari 2021-2022.
Procés Inici Fi
Detecció de necessitats 22-03-21 30-04-21
Selecció i priorització de les sol·licituds 30-04-21 06-05-21
Comissió PFZ del Pla de l’Estany: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. Maig – 2021
Aprovació de la proposta formativa per la Comisió d’ordenació del ST 01-06-21 15-06-21
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament 15-06-21 30-06-21
Publicació de les activitats aprovades 2a quinzena de Juliol
Inscripció a les activitats 13-09-21 26-09-21
Inici de les activitats 2a quinzena d’octubre