Calendari PFZ 20-21

El Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya.

Criteris, instruccions i orientacions del PFZ 20-21

Calendari

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats 12-06-20 26-06-20
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats demanades en la modalitat de Formació a centre 26-06-20 26-06-20
Comissió PFZ del Baix Ebre: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. 10-07-20 10-07-20
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament 22-07-20 22-07-20
Publicació de les activitats aprovades 30-07-20
Inscripció del professorat a les activitats 14-09-20 27-09-20

Inscripcions

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 14 al 27 de setembre 9 d’octubre a partir del 14 d’octubre
Segon torn del 8 al 19 de gener 30 de gener a partir del 4 de febrer