ELIC

Equips d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social que donen suport al professorat en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social.

Assessorament, suport i orientació en:

  • Inclusió i atenció a la diversitat cultural i social prevenció de situacions de risc
  • Promoure el coneixement i l’ús de la llengua catalana
  • Interculturalitat, convivència i cohesió social
  • Processos d’aprenentatge: metodologies, recursos i pràctiques inclusives

Professionals adscrits
Més informació (XTEC)

ENLLAÇOS D’INTERÈS

 

Enllaç per accedir  al Decàleg de l’escriptura i per descarregar les orientacions didàctiques.

Enllaç al Pla de lectura de centre.

Enllaç al Pla d‘acollida.

Enllaç al araESCRIC

Enllaç al Suport lingüístic i social.

 

Enllaç al Projecte de convivència. Podeu accedir a l’aplicatiu des d’aquest enllaç.

Enllaç Projecte lingüístic de centre: podeu descarregar-vos la guia per a l’elaboració del projecte lingüístic de centre i el model per a la redacció del projecte lingüístic.  Enllaç al catàleg de protocols i marcs d’actuació.

RECURSOS

Activitats de llengua (creat per ELIC del Vallès): https://www.symbaloo.com/mix/elicvocaulesdacollida

– Activitats alumnat nouvingut (creat per ELIC Catalunya Central): https://padlet.com/mvila77/ivy6jit5umye

– Recursos en lectoescripturahttps://view.genial.ly/5ea15d8a42b8b70da80f2cd1/vertical-infographic-recursos-per-a-alumnes-daa-i-amb-poca-autonomia-lectoescriptura

-El viatge de Samira

El Viatge de Samira és un llibre il·lustrat sense text, un projecte solidari que vol recuperar la visió més humana davant de l’horror que han de viure milers de nens i les seves famílies que fugen de de les guerres havent d’abandonar les seves llars i la seva terra.