Servei comunitari

INFORMACIÓ SOBRE EL SERVEI COMUNITARI
 
DOCUMENTS A TENIR EN COMPTE
Nous models de convenis per al curs 2020/2021

 • ​​​​​​​​​​Indicacions per a la formalització de convenis de Servei Comunitari entre el Departament d’Educació i les entitatsMitjançant la Resolució EDU/1189/2020, de 28 de maig, d’advocació i delegació de competències de la persona titular del Departament d’Educació, es delega, en els directors i directores dels centres educatius públics de titularitat del Departament d’Educació, la signatura de convenis de col·laboració amb les entitats per al desenvolupament d’accions de Servei Comunitari, l’àmbit d’actuació dels quals no comprengui tot el territori de Catalunya.Per tal de signar aquest conveni cal seguir el procediment següent:
  1. Cal utilitzar el model de conveni normalitzat pel Departament.
  2. Cal emplenar els camps indicats d’aquest conveni en Word.
  3. Quan estigui emplenat, cal passar el document a format PDF.
  4. Ambdues parts han de signar el document PDF amb signatura electrònica.
  5. Cal enviar el conveni signat per ambdues parts:
  ​-​ a l’entitat, i
  – a la Sub-direcció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa (espais.comunitat@xtec.cat), amb              còpia al referent territorial de Servei Comunitari i al referent dels Serveis Educatius corresponents.

  ​Finalment, si es considera necessari plantejar alguna modificació al text del conveni, aquesta ha d’estar fonamentada i cal fer-la arribar per escrit a la Sub-direcció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa, que s’encarregarà de fer la consulta a l’Assessoria Jurídica del Departament d’Educació, unitat que determinarà si aquesta modificació s’ha d’incloure al conveni.​

 

 

 


 

Documents associats 
Serveis comunitaris a XTEC