Inicien els tallers diversificats del Pla Educatiu d’Entorn 0-20

En el marc del pilotatge dels Plans educatius d’entorn (PEE 0-20), en el qual participa Ripoll, aquesta setmana s’han iniciat  els tallers diversificats de suport i reforç educatiu en horari extraescolar. Els tallers ja es van portar el curs passat, i malgrat el confinament i la situació viscuda  per la primera onada de la Covid19, alguns tallers es van transformar a la modalitat telemàtica i els que no va ser possible es van ajornar i continuar quan la situació va millorar una mica. La situació actual de la pandèmia també ha dificultat l’organització d’aquestes activitats. Un dels objectius és poder realitzar alguns tallers fora de l’horari escolar però a dins del centre educatiu i uns altres que permetin la coneixença d’alumnes de diferents centres i realitzats en espais municipals. Enguany aquesta última opció no és possible. Per recomanació i per prudència els tallers s’efectuen a dins de cada centre educatiu i mantenint els grups bombolla.

Per a més informació 

Altres entrades sobre PEE