Pla de formació de zona 2019-2020

Pla de Formació de Zona del Pla de l’Estany

Circular informativa sobre el Pla de Formació de Zona 2019-2020

Calendari

Detecció de necessitats de formació del 18 de març al 30 d’abril de 2019:

  • Formulari per a sol·licituds únic, tant per a activitats en centre com per a activitats per a professorat de diversos centres (per fer una sol·licitud d’activitat en centre haureu de fer servir l’usuari i contrasenya xtec del centre -b700xxxx- i per fer una sol·licitud d’activitat per a professorat de diversos centres haureu de fer servir l’usuari i contrasenya xtec personal).
    Per a les propostes de formació que es relacionen amb alguna iniciativa del Departament d’Educació (ILEC, Ara Escric, GEP, Escoltem com parlen…), enguany es podran seleccionar en el formulari de detecció alguna de les activitats del Catàleg de formació que han seleccionat des dels Serveis Territorials (algunes del catàleg actual i d’altres, en preparació), tant pel que correspon a activitats de formació en centre com a activitats de formació per a diversos centres.
    Si ho desitgeu, podeu consultar aquestes activitats de catàleg als següents enllaços:

Catàleg d’activitats de formació en centre a proposta del Servei Territorial.

Catàleg d’activitats de formació per a diversos centres a proposta del Servei Territorial.

Modalitats de formació

Informació sobre les diferents modalitats de Formació en Centre

Informació sobre les diferents modalitats de Formació per a Diversos Centres (els assistents actuen en representació del centre)

Informació sobre les diferents modalitats de Formació Individual

Per a qualsevol consulta, adreceu-vos al CRP

Telèfon:972573456

Correu-e:crp-pladelestany@xtec.cat