EAP

Equip d’Atenció Psicopedagògica que dóna suport en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials.

El nostre equip, està format per 5 professionals de diferents disciplines que treballem de forma coordinada per tal de dur a terme, de la manera més eficaç possible, les funcions i tasques que per normativa ens són assignades.

Professionals adscrits

.

Psicopedagogues Gràcia Compta Directora de l’EAP i Coordinadora del Servei Educatiu
Francesca Escoda
Núria Gil
Treballadora Social Marta Compte
Fisioterapeura Cristina Tuguas Atén alumnes de centres del Pla de l’Estany dimarts, dijous i divendres
   
Àmbits d’intervenció

Zona, centres i professors

Suport, assessorament i orientació en

 • Processos d’ensenyament i aprenentatge, de gestió d’aula i d’aplicació de metodologies flexibles que afavoreixin la participació i aprenentatge de tots els alumnes.
 • Avaluació psicopedagògica i/ o social de les necessitats educatives especials segons demanda.
 • Procés de transició de les diferents etapes educatives.
 • Corresponsabilitat família escola.
 • Identificació de pràctiques educatives de referència.

Col·laboració i impuls en activitats i dinamització de la zona

 • Formació permanent dels professors.
 • Suports a les xarxes de centres.
 • Orientació educativa i acció tutorial.
 • Treball en xarxa amb altres serveis educatius, institucions i entitats.

Alumnes i famílies

 • Avaluació psicopedagògica i/o social de les necessitats educatives especials de les necessitats educatives dels alumnes.
 • Seguiment i acompanyament en les transicions educatives.
 • Informació i assessorament a les famílies sobre recursos que poden afavorir el desenvolupament integral dels alumnes, en especial aquells publicats  pel Departament d’Ensenyament.
Horari d’atenció al públic
 • Matins: atenció directa a centres
 • Tardes (visites amb cita concertada): dimarts i dijous de 15:00h a 18:00h i divendres de 15:00h a 17:00h
Contacteu

Podeu adreçar les vostres demandes presencialment, per correu electrònic i telefònicament.        

 • 972 573 803
 • eap-pladelestany@xtec.cat (b7905271@xtec.cat)
Per saber-ne més