Pla de formació de zona (PFZ)

pfzEl Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt d’objectius de formació permanent 2017-2020 per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya.

El Pla de Formació de Zona del Pla de l’Estany és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual engloba les activitats de formació en centre i les adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats  i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ del Pla de l’Estany 2019-20.

 

Calendari 2019-2020
Procés Inici Fi
Detecció de necessitats 18-03-19 30-04-19
Selecció i priorització de les sol·licituds 30-04-19 10-05-19
Comissió PFZ del Pla de l’Estany: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. 05-19
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament 01-06-19 30-06-19
Publicació de les activitats aprovades 15-07-19