Pla de formació de zona (PFZ)

pfzEl Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt d’objectius de formació permanent 2017-2020 per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya.

El Pla de Formació de Zona del Pla de l’Estany és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual engloba les activitats de formació en centre i les adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats  i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ del Pla de l’Estany 2018-19.

 

Calendari 2018-2019
Procés Inici Fi
Detecció de necessitats 05-04-18 30-04-18
Selecció i priorització de les sol·licituds 30-04-18 20-05-18
Comissió PFZ del Pla de l’Estany: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. 25-05-18
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament 26-05-18 30-06-18
Publicació de les activitats aprovades 16-07-18
Inscripcions 2018-2019
Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’assignacions Inici de les activitats
Primer torn del 12 al 26 de setembre de 2018 9  d’octubre de 2018 a partir del 17 d’octubre de 2018
Segon torn del 9 al 18 de gener de 2019 30 de gener de 2019 a partir del 6 de febrer de 2019
Formació d’estiu del 15 al 31 de maig de 2019 20 de juny de 2019 a partir del 2 de juliol de 2019