LIC

L’assessora LIC al Servei Educatiu del Pla de l’Estany és Gemma Soler

Les tasques

Assessoraments puntuals en

 • Aula Acollida- Suport lingüístic
 • Projecte lingüístic de centre
 • Projecte de convivència
 • Impuls a la lectura
 • Pla lector
 • AraESCRIC
 • Programa Tenim la paraula
 • Pla Educatiu Entorn

Altres actuacions

 • Projecte Rossinyol
 • Sofà de lectura
 • Jocs Florals
 • Club de Booktubers
Els objectius
 • Orientar els tutors/es d’aula d’acollida i del suport lingüístic i social en l’organització i funcionament de l’AA i del SLS.
 • Assessorar en metodologies basades en la immersió lingüística. Aprofundir en l’ensenyament de la llengua oral.
 • Fer formació del Pla de l’Impuls de la lectura: competència lectora i gust per llegir, saber llegir i llegir per aprendre.
 • Acompanyar en l’ensenyament del procés d’escriure: cicle de conferències de l’araESCRIC.
 • Fer formació de l’araESCRIC: l’escriptura en un centre educatiu i activitats pràctiques d’expressió escrita.
 • Assessorar en projectes impulsats per Departament d’Ensenyament: Projecte de Convivència, Projecte Lingüístic, Pla d’Acollida, Pla de Lectura de centre, etc.
 • Informar i orientar sobre el Currículum i el tractament de les llengües. Impuls del tractament integrat de les llengües.
 • Coordinar les classes de les llengües de la nova ciutadania (àrab, xinès, etc).
 • Dinamitzar i fer el seguiment dels Plans Educatius d’Entorn. Fomentar les activitats en xarxa a la zona.

 

Contacteu

972 573 803

Per saber-ne més