Convocatòria unificada de programes d’innovació

La convocatòria unificada de programes vol harmonitzar tota l’oferta de programes educatius que impacten en els centres, unificar calendaris i garantir la qualitat de la proposta metodològica, la transparència en els criteris d’assignació i la coherència amb el projecte educatiu de centre: «De “Programa busca centre” a “Centre busca projecte amb propòsit”»

Calendari d’implantació en la fase pilot 2018*:

  • De l’1 al 30 d’abril: informació a les institucions proveïdores de programes, debat i consens respecte el nou format.
  • 2 de maig: publicació dels programes a la web del CEB amb els formularis per a les sol·licituds (electròniques). Cada centre haurà de presentar tantes sol·licituds com programes apliqui, més una de genèrica on s’expressi la coherència global de la proposta.
  • 4 de juny: fi del termini de presentació de les sol·licituds.
  • Finals de juny: publicació de l’assignació dels programes al web del CEB.

*Alguns programes poden tenir un calendari específic!

Consulteu tota la informació aquí i, si teniu algun dubte poseu-vos en contacte amb nosaltres (crp-noubarris@xtec.cat).